GDPR + ZO

 • Identifikovať riziká a možné úniky dát špecifické pre váš obor.
 • Eliminovať tieto riziká.
 • Vykonávať komplexný audit informačnej bezpečnosti.
 • Vypracovať rizikovú analýzu.
 • Implementovať procesy zabezpečujúce úroveň informačnej bezpečnosti v rámci vašich finančných možností.
 • Využiť sprievodné činnosti, ako vzdelávanie, školenia a kontrolu realizácie informačnej bezpečnosti v praxi.
 • Zabezpečiť výkon Zodpovednej osoby.
 • Eliminujeme riziko pokút a straty dobrého mena organizácie pri porušení ochrany osobných údajov.
 • Optimalizujeme náklady spojené s implementáciou GDPR a minimalizujeme riziká pri spracúvaní osobných údajov.
 • Navrhneme procesy a technológie a zabezpečíme ich účinné fungovanie.
 • Vyškolíme vašich zamestnancov, preskúmame zmluvy s partnermi a vypracujeme potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu.
 • Poskytneme dlhodobé poradenstvo v súlade s požiadavkami GDPR.
 • Pomôžeme pri kontrolách zo strany NKÚ, ÚOOÚ a Ministerstiev.
 • Budeme vám k dispozícii počas celej doby našej zmluvy.