Wanet # Technická a systémová podpora
Dnešná doba je dobou, kedy sa všetci nahhľame a dni sa nám zdajú byť prikrátke. Nie je čas na riešenie problémov, ktoré nevieme riešiť dostatočne efektívne. Nie je ani čas na prestoje, ktoré môžu vzniknúť nefunkčnosťou pracovných nástrojov. Preto je oveľa účinnejšie a lacnejšie, keď odborné problémy riešia na to vyškolený ľudia. My si tieto skutočnosti plne uvedomujeme a preto kladieme dôraz na odbornosť našich ľudí.
Technická a systomová podpora
Svet informačných technológií je najrýchlejšie a najdynamickejšie odvetvie svetového hospodárstva. Vývoj je taký rýchli, že ľudia, ktorý v tomto odvetvý profesionálne pracujú sú vlastne večnými študentmi. My ponúkame našim zákazníkom vedomosti a skúsenosti našich ľudí, aby na ich základe dokázali efektívnejšie a kvalitnejšie zužitkovať svoje investície vložené do informačných technológií.
Podpora zahŕňa:
- vzdialenú správu a dohľad nad dátovou sieťou a jej aktývnymi prvkami
- konzultácie a poradenstvo
- profilaktiku
- pravidelnú kontrolu dátovej siete
- testovanie a údržbu dátovej siete
- predchádzanie vzniku servisných prípadov včasnou detekciou slabých miest v sieti a výmenou opotrebovaných dielov.
Servis
Nutným predpokladom udržania si zákazníka je jeho spokojnosť, ktorá sa nedá dosiahnuť bez kvalitného servisu na vysokej úrovni. Profesionálny servis je našou devízou a keď aj nedokažeme každý prípad riešiť okamžite, vieme zhodnotiť vážnosť situácie a náležite ju riešiť. Poskytujeme servis na nami dodané zariadenia ale aj na zariadenia dodané inými dodávateľmi. Máme vyškolených servisných technikov a v našich referenciách nechýbajú servisné kontrakty podpísané so spoločnosťami, u ktorých výpadok dátovej siete je rovný kalamite.
Servis zahŕňa:
- reakčnú dobu na podnet od zákazníka alebo diagnostických nástrojov do 5 min.
- odozvu systémového inžiniera, odborného technika, do 20 min.
- nábeh na miesto servisného zásahu podľa vzdialenosti od 40 min. do max. 4 hod. vrámci celého Slovenska
- vyriešenie servisného prípadu do 6 hod. od nábehu na miesto servisu
- konečné doriešenie servisného prípadu do štyroch týždňov od nábehu.
HotLine
Prvím krokom servisu a podpory je možnosť nepretržitého kontaktu so servisujúcou organizáciou. Náš HotLine zabezpečujú odborný technici, čo značne skracuje dobu reakcie. Vo veľa prípadoch je problém zákazníka vyriešený bezprostredne po ukončení HotLine hovoru alebo počas neho.
HotLine zahŕňa:
- 24 hodín denne 7 dní v týždni dostupné mobilné telefónne číslo, ktoré obhospodarujú naši technici formou držania pohotovosti
- poradenstvo a systémovú podporu pre našich zákazníkov
- servisnú činnosť po telefóne
- linku nahlásených servisných prípadov.

WANET 2007 - 2022