Wanet # Školenia
Informačné technológie patria k najdynamickejšie sa rozvýjajúcim odvetviam hospodárstva, čo kladie nemalé nároky na vzdelávanie pracovníkov. Jednou z foriem vzdelávania je samovzdelávanie, pri ktorom stále väčšiu úlohu zo hrávajú informácie šírené prostredníctvom Internetu. Ďalšou formou sú kurzy a školenia, ktoré organizujú rôzne organizácie. Naša spoločnosť vykonáva školenia v úzkej náväznosti na produkty a technológie s ktorými obchoduje a denne pracuje.
Školenie Linux
Unixový operačný systém Linux zaznamenáva už niekoľko rokov dynamický rast a jeho výhody oproti iným OS presvedčili už všetkých veľkých dodávateľov IT k prechodu na podporu Linuxu. Linux sa takto zaradil medzi najpodporovanejšie, najrozšírenejšie a najpoužívanejšie operačné systémy.
Školenia na OS Linux vykonávame v troch úrovniach :
- základné školenie pre používateľov OS Linux
- rozšírené školenie pre administrátorov OS Linux
- školenie zamerané na riešenie konkrétnych úloh a problémov
Školenie Solaris
Unixový operačný systém Solaris patrý medzi osvedčené, spoľahlivé a rozšírené operačné systémy. Je určený predovšetkým pre mission critical aplikácie teda tie , ktoré fungujú niekoľko rokov bez výpadku a vyznačujú sa vysokou stabilitou a výkonnosťou.
Školenia na OS Solaris vykonávame v troch úrovniach:
- desktop - základné školenie pre používateľov OS Solaris
- admin 1 - základné školenie pre administrátorov OS Solaris
- admin 2 - rozšírené školenie pre administrátorov OS Solaris
Školenia zamerané na budovanie Internetovej a sieťovej infraštruktúry
Naše skúsenosti a znalosti v oblasti budovania lokálnych a rozsiahlych dátových sietí odovzdávame našim zákazníkom formou školení. Obsah školenia je stanovený podľa požiadaviek jednotlivej skupiny poslucháčov a podľa schopností a skúseností našich zamestnancov.
Školenia zamerané na správu Internet uzlov a služieb nimi prevádzkovaných
Internet je fenomén s neobmedzenými možnosťami šírenia informácií. Jeho správa si vyžaduje neustále novšie a výkonnejšie technológie čo v konečnom dôsledku kladie nemalé nároky na finančné a odborné zázemie poskytovateľov Internetových služieb. To, čo pred rokom postačovalo pre poskytovanie Internet služby z hľadiska výkonu, bezpečnosti a nárokov používateľov, už obvykle nespĺňa súčasné požiadavky . Závratným tempom sa menia technológie, zvyšuje sa dátový prenos, skvalitňujú sa služby.
Školenia na správu Internetových uzlov a Internetových služieb
- architektúra Internet serverov a služieb, ich správa a manažment pre malé firmy
- architektúra Internet serverov a služieb, ich správa a manažment pre veľké firmy
- architektúra Internet serverov a služieb, ich správa a manažment pre providerov

WANET 2007 - 2022