Wanet # Referencie

Naše referencie

Riešenia dátových sieti

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Mesto Zvolen - realizácia metropolitnej optickej siete
PPS Detva
Ústav Ekológie Lesa SAV vo Zvolene
Vojenské klimatické kúpele, Tatranské Matliare

Bezpečnostné projekty

Mesto Dolný Kubín
Mesto Dunajská Streda
Mesto Galanta
Mesto Modra
Mesto Ružomberok
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Mesto Šamorín
Mesto Žiar nad Hronom
Mesto Veľký Meder
................
Obec Ľubica
Obec Podhorany
Obec Spišská Teplica
................
Katolícka univerzita Ružomberok
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


WANET 2007 - 2023