Wanet # Profil

Profil spoločnosti

Spoločnosť wanet, s.r.o. vznikla v r. 2001 ako dodávateľ aktývnych sieťových zariadení a realizátor dátových metalických a optických sietí. Postupne sa z nej vyprofilovala firma, ktorá svoje bohaté skúsenosti úročí ako realizátor počítačových sieti a kamerových systémov. Disponuje skúsenými odborníkmi na jednotlivé oblasti svojej činnosti, ktoré vlastnia certifikáty a osvedčenia od výrobcov používaných technológií.

Wanet s hlavnou orientáciou na dátové siete dodáva komplexné riešenia dátových sietí od analízy a projektu cez vlastnú realizáciu až po meranie prenosových trás a vyhotovenie záverečných protokolov. Spoločnosť sa zaoberá aj návrhom a realizáciou WiFi sietí. Nad dátovými sieťami potom vykonáva monitorovanie, manažment a zabezpečuje aj vlastnú prevádzku. Spoločnosť používa overené a spoľahlivé technológie takých firiem ako sú Cisco Systems, 3Com, HP, Signamax, BELDEN, Atrack, Planet Elite, ACOME, CONNECT, Nexans ...... a mnohé ďalšie.

Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom tiež komplexné riešenia v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré zahŕňajú aj s tým súvisiace služby. Naši odborníci majú dlhodobé skúsenosti nielen s analízou IT prostredia, ale hlavne s implementáciou aplikácií a služieb v ňom. O týchto skúsenostiach hovorí množstvo certifikátov, ktorých sú držiteľmi. Snažíme sa svojim zákazníkom poskytnúť čo najväčšie portfólio týchto služieb. Začínajúc podporou, auditmi bezpečnosti a končiac školeniami.

Krédom spoločnosti je, čo najlepšie prenášať potreby zákazníkov do konkrétnych riešení s maximálnym využitím svojich bohatých skúseností.

WANET 2007 - 2021