Wanet # Monitoring
Monitoring a vzdialená správa sietí
Jednou z činností našej spoločnosti je zabezpečovať kvalitnú a promptnú technickú podporu našich riešení. Tá sa týka predovšetkým odstraňovania technických problémov, ktoré sa vyskytujú pri prevádzkovaní počítačových sietí a komunikačných zariadení. Vykonávame nepretržitý aktívny monitoring dátovej siete prostredníctvom zariadení v nej pracujúcich. Vzdialený monitoring dokáže informovať o vzniknutých problémoch administrátora príslušnej služby mailom alebo SMS správou. Tým je možné hneď na počiatku vzniku problému prijať príslušné opatrenia a zabrániť tak vzniku vážnejších škôd alebo negatívneho dopadu na prevádzku zariadení pracujúcich v dátovej sieti.
Monitoring zahŕňaa
 • monitorovanie dostupnosti sieťových služieb ako sú SMTP, POP3, http, NNTP, PING
 • monitorovanie systémových zdrojov ako: správa bežiacich procesov a sledovanie log súborov
 • sledovanie odozvy na sieťovej úrovni
 • sledovanie chybovosti linky a prenosových trás
 • možnosť sledovania neštandardných služieb a protokolov
 • monitorovanie vonkajšieho prostredia, ako je napríklad teplota
 • upozornenie na stav systému cez mail alebo SMS, s tým že notifikácie sú definované podľa typu udalosti a kontaktných skupín
 • jednoduchý a intuitývny web interface s možnosťou definovania prístupu a reštrikcií pre jednotlivých používateľov
 • grafické výstupy zahŕňajúce aj sieťovú typológiu
 • správy o vzniknutých problémoch
 • zálohu a archiváciu štatistýk s možnosťou spätného vyhodnotenia
 • priebežnú automatickú aktualizáciu systému
 • monitorovanie RBL listov - realtime black list pre potreby doručovania pošty.

WANET 2007 - 2022