Wanet # Školenie LINUX
Školenie pre administrátorov OS Linux
1.deľ
Úvod
- Úvod do histórie
- Vlastnosti, filozofia a možnosti nasadenia
- Zdroje informácií o LINUXe v elektronickej a tlačenej podobe
- Distribúcia LINUXu (RedHat, SUSE, Mandriva, Slackware atd.), ich stručná charakteristika, výber vhodnej distribúcie
Príprava pred inštalšciou LINUXu
- Nutné informácie o hardware PC (motherboard, radič pevného disku, monitor, sieťová karta, modem, atd.), voľba vhodného hardware pre LINUX na PC
- Možnosti inštalácie RedHat LINUXu - lokálna inštalácia, sieťová inštalácia
- Koexistencia LINUXu s inými operačnými systémami na jednom PC
- Štruktúra a popis inštalačného CD RedHat LINUXu
- Vytvorenie bootovacích diskiet nutných pre inštaláciu
Inštalácia operačného systému RedHat LINUX
- Dual Boot
- Podmienky inštalácie
- Štart inštalácie
- Vhodné rozdelenie a vytvorenie oblastí na pevnom disku
- Typy inštalácie, voľba balíkov software a ich inštalácia
- Inštalácia myši, grafickej karty, sieťovej karty, tlačiarne a spustenie siete TCP/IP
2.deľ
Základné pojmy a príkazy
- Prihlásenie do systému
- Prehľad, význam a umiestnenie súborov v adresárovej štruktúre LINUXu
- Základné príkazy LINUXu pre prácu so súbormi
- Užívatelia a skupiny v LINUXu
- Vlastníctvo a užívateľské práva súborov
Základná správa systému Redhat LINUX časť 1
- Príkazové interpretry (BASH, CSH), práca v príkazovom riadku
- Vytváranie a správa užívateľských účtov a skupín
- Práca so súbormi, zmena vlastníkov a prístupových práv
- Súborové systémy (lokálne a sieťové), pripojenie, odpojenie, vytváranie a kontrola súborových systémov atd.
3.deľ
Základná správa systému Redhat LINUX časť 2
- Správa inštalovaných balíkov v RedHat LINUXu, systém RPM
- Plánovanie úloh cez cron
- Práca v príkazovom interpretri (BASH)
- Princípy ovládania a správa procesov
- Monitorovanie záťaže systému, súborový systém /proc
- Čo to je jadro, základné princípy (funkcie jadra, moduly jadra atd.
)
Logovanie a monitorovanie operačného systému
- Princípy zhromažďovania a ukladania logov v OS LINUX - Démon SYSLOG - Kontrola logov, nástroje na spracovanie logov - Program MRTG
Školenia na správu Internet uzlov a Internet služieb
- architektúra Internet serverov a služieb, ich správa a manažment pre malé firmy
- architektúra Internet serverov a služieb, ich správa a manažment pre veľké firmy
- architektúra Internet serverov a služieb, ich správa a manažment pre providerov

WANET 2007 - 2022