Wanet # Dátové siete
Komunikácia je kľúčovým slovom vo svete informačných technológií. Ku komunikácii v IT už dnes neoodmysliteľne patrí aj počítačová, či dátová sieť, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi počítačmi. Trasa komunikácie má rôznu podobu a závislí od požiadaviek na rýchlosť, spoľahlivosť a dostupnosť prenosu a v neposlednej rade aj na cenu vynaloženú na vytvorenie a prevádzku komunikačnej trasy.
Projektovanie dátových sietí
V súčasnej dobe sú počítače umiestnené takmer všade. Väčšina z nich ale používa alebo zdiela rovnaké dáta. Tým vzniká potreba ich vzájomnej komunikácie a teda vytvorenie počítačovej dátovej siete. Tu niekde začína práca projektanta a jeho práca je nevyhnutná, keď potrebujeme zabezpečiť komunikáciu medzi väčším počtom počítačov, uzlov umiestnených vo viacerých objektoch a komunikujúcich medzi sebou rôznym spôsobom po rôznych trasách. Okrem samotnej siete je súčasťou komplexného riešenia aj návrh zabezpečenia prenášaných dát.
Aké dátové siete vieme projektovať
- Lokálne dátové siete (metalické, optické, WiFi siete)
- Prepojenie viacerých lokálnych sietí prostredníctvom Internetu
- Metropolitné siete
- Zabezpečené privátne siete
Realizácia dátových sietí
Komunikácia medzi počítačmi, uzlami môže mať rôznu úroveň a intenzitu. Od úrovne komunikácie, jej rýchlosti, množstva, nárokov na spoľahlivosť, dostupnosti a ceny potom závisí výber spôsobu realizácie dátovej siete. Najrozšírenejšie sú dátové siete postavené na metalických káblových spojeniach. Najrýchlejšie dátové siete s veľkým objemom prenesených dát sú postavené na optických prvkoch. Dátové siete s menším počtom počítačov sú postavené na rádiových technológiách WiFi. Kvalita prevedenia dátovej siete je u nás na prvom mieste. Preto výber komponentov, školení zamestnancov a skúseností v oblasti realizácie počítačových sietí nám dávajú predpoklad k tomu, že aj vy budete s našou prácou spokojný.
Aké dátové siete realizujeme
- Metalické siete
- Optické siete
- Rádiové WiFi siete
Aké technológie používame
- Pasívne prvky od firiem: Signamax, BELDEN, Atrack, Planet Elite, ACOME, CONNECT, Nexas
- Aktívne prvky od firiem: CISCO, 3COM, HP, Signamax
Správa a monitorovanie dátových sietí
Komunikácia je vtedy komunikáciou, keď je funkčná a prinša zúčastneným stranám očakávaný úžitok. Dobre navrhnutá a profesionálne zrealizovaná trasa prenosu dát ešte nie je zárukou nekonečnej bezporuchovej prevádzky. Zariadenia majú svoju životnosť, rovnako ako prepojovacie trasy, a preto je potrebné monitorovať dátové toky a operatívne riešiť náznaky možných problémov, či havárie komunikácie.

WANET 2007 - 2023